Digiajan päätökset eivät synny esihistoriallisilla keinoilla

digitalisaatio, päätöksenteko
Kyky tehdä päätöksiä tehokkaasti on yritysten keskeinen menestystekijä toimialasta riippumatta - erityisesti digitalisaation aikakaudella. Mitä nopeammin yritys kykenee muodostamaan yhteisiä näkemyksiä ja tunnistamaan helmet ideoiden joukosta, sitä ketterämmin se pystyy reagoimaan ja sopeutumaan muutoksiin. Monimutkaisuuden kasvaessa päätöksiin tarvitaan tyypillisesti monen eri osa-alueen asiantuntijan panos, mikä usein hidastaa päätösten syntymistä. 

Yritysten päätöksenteosta on tullut entistä yhteisöllisempää, ja moniin kysymyksiin tarvitaan näkemyksiä asiantuntijoilta eri puolelta organisaatioita. Nopea päätöksenteko puolestaan edellyttää, että yhteinen näkemys saadaan muodostettua tehokkaasti. Kuitenkin monissa yrityksissä päätöksenteko toimii samalla tavalla kuin vuosikymmeniä sitten.

Digitalisaation ajan päätöksenteossa pitää samanaikaisesti olla nopea, osallistava, sitouttava sekä laaja-alainen. Miten tämä kaikki onnistuu käytännössä?


Monen henkilön osallistaminen merkitsee kuitenkin monimutkaisempaa – ja hitaampaa – päätöksentekoa. Tietoa päätösten tueksi on nykyisin saatavilla enemmän, helpommin ja edullisemmin kuin koskaan. Se ei poista tarvetta osallistaa avainhenkilöitä yhteisiin päätöksiin – päinvastoin. Sitoutuminen päätöksiin edellyttää, että kukin on päässyt aidosti vaikuttamaan yhteiseen päätökseen.

Miten päätöksiä voidaan tehdä sekä yhteisöllisesti että mahdollisimman tehokkaasti? Yhteisten näkemysten muodostaminen tehostuu hyödyntämällä osallistavia fasilitointimenetelmiä, tuomalla neuvotteluhuoneeseen vain tarvittavat henkilöt – ja ajattelemalla koko huone uusiksi digitaalisten palveluiden avulla. Digiajan päätöksenteko vaatii digiajan keinot.

1. Käsittele suuret kokonaisuudet pienemmissä osissa.

Pienten päätösten tekeminen on yleisesti ottaen helpompaa kuin suurten. Mieti, mitä pienempiä kokonaisuuksia päätös sisältää ja käsittele päätökset yksi kerrallaan ja valitsemalla tilaisuuteen sopivat osallistamismenetelmät etukäteen.

Pienin askelin eteneminen tuottaa jatkuvasti konkreettisia pieniä tuloksia. Pystyt reagoimaan muutoksiin nopeammin ja hahmottamaan kokonaisuuden helpommin.

2. Rajaa osallistujajoukko perustellusti.
Jotta päätös on perusteltu, on tärkeää, että kaikki avainhenkilöt pääsevät yhteisymmärrykseen päätöksentekoon vaikuttavista asioista: vahvuuksista, heikkouksista, riskeistä, mahdollisuuksista, kustannuksista ja niin edelleen. Jos näin ei käy, sitoutuminen jää puuttumaan.

Pienempää joukkoa on helpompi hallita kuin suurta. Varmista, että otat päätöksentekoon mukaan vain avainhenkilöt – ei ketään varmuuden vuoksi, edes virtuaalipalaveriin.

3. Etsi yhteisen ajan sijaan yhteinen kanava.

Kaikille osallistujille sopivan palaveriajan löytäminen vie usein enemmän aikaa kuin varsinaisen asian käsitteleminen. Vaikka palaveri saataisiinkin sovittua, suunnitelmat menevät uusiksi, kun joku estyy viime hetkellä pääsemästä mukaan. Sosiaalisen median aikakaudella kollektiivisen päätöksenteon ei tarvitse olla sidoksissa aikaan tai paikkaan.

Uudenlaisten työkalujen ansiosta kiireiset avainhenkilöt voivat osallistua päätöksentekoon mistä päin maailmaa tahansa, silloin kun heille itselleen parhaiten sopii.

Sofigatella käytämme päivittäisessä työssä Roundtable-palvelua, jossa perinteiset osallistavat menetelmät yhdistyvät sosiaalisen median parhaisiin puoliin. Alustan käyttö vaatii päätöksentekoon osallistuvilta avainhenkilöiltä vain 15 minuutin päivittäistä sitoutumista, milloin haluavat.

Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut tuovat yhteiseen päätöksentekoon tehokkuutta ja jopa kustannussäästöjä, kun mahdolliset matkakulut vähentyvät. Mikään työkalu itsessään ei kuitenkaan korvaa ammattimaista fasilitointia, johtamista ja luottamuksen tunteen synnyttämistä. Turvallisessa työyhteisössä ihmiset ovat valmiita jakamaan osaamistaan kollektiivisesti ja tekevät todennäköisemmin myös hyviä päätöksiä – foorumista riippumatta.
Juho Nevalainen on digitalisaation johtamisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen asiantuntija. Juho työskentelee projektipäällikkönä sekä fasilitaattorina Sofigatella IT:n ja liiketoiminnan kehitysprojekteissa.
Katso kaikki tekemäni tabulatuurit ja soinnutukset